ICT Health Supports blogg

4 exempel på hur ICT Health Support bidrar till en ökad följsamhet av läkemedel

Aug 21, 2018 12:45:52 PM / av Patrik Åvestrand

ICT Health Support är ledande i Norden på rådgivning till patienter, anhöriga och läkemedelsbolag
Vi på ICT Health Support med bas i Ljusdal i Hälsingland har framgångsrikt i hela Sverige och Norden, sedan 2008 hjälpt patienter med läkemedelshantering, medicintekniska hjälpmedel och rådgivning i hemmiljö.

ICT Health Support, som idag ingår i Oriola-koncernen, erbjuder läkemedelsbolag och hälso- och sjukvården rådgivning, information, stöd och coachning kring läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.

Girl telling about her problems on therapy

ICT Health Support erbjuder också läkemedelsbolagen hjälp att samla in och sammanställa information och data från olika patientgrupper samt med sin expertis inom området säkerställer följsamhet kring regelverk, kvalitetssäkrande rutiner kring biverkningshantering och läkemedelsinformation.


Under parollen ”Ingen ska känna sig sjukare än man faktiskt är” har ICT Health Supports tjänster fått stort genomslag, och har på ett unikt sätt hjälpt patienter med läkemedelsanvändning genom ett team med farmaceuter, specialister samt mobila sjuksköterskor som koordinerat och samordnat arbetet mellan sjukvård – patient – läkemedelsbolag.

För patienter innebär detta ett stort stöd och för läkemedelsbolag en ökad följsamhet kring användningen av deras produkter och en direkt inblick och återkoppling av viktig information kring olika läkemedel.


Felaktig användning av läkemedel i den svenska sjukvården står ungefär för tio procent av hälso- och sjukvårdsrelaterade skador hos patienterna. Regeringen uppskattar att kostnaden för felaktig användning av läkemedel ligger på upp till 20 miljarder kronor per år.

För den svenska sjukvården och det svenska samhället innebär det stora besparing i och med en ökad följsamhet och korrekt användning av läkemedel, vilket i sin tur ger minskade vårdkostnader och ökad möjlighet att snabbare komma tillbaka i sysselsättning.

För patient och anhöriga blir konsekvensen av ICT Health Supports arbete minskad oro, ett minskat lidande och möjlighet till att leva ett ordinärt liv.


Fyra exempel på hur ICT Health Supports bidrar till en ökad följsamhet av läkemedel

150 patienter med diabetes

Läkemedelsbolaget behöver säkerställa följsamhet kring ett läkemedel hos en grupp med 50 diabetespatienter. Vår farmaceut Alex från ICT Health Support hjälper nu patienterna genom att ha regelbunden kontakt, svarar och hanterar de frågor som patienterna har i samband med användning av läkemedlet.

Sjuksköterskan Anita, också från ICT Health Support:

  • har schemalagda telefonsamtal med patienterna
  • har ett samtal per vecka per patient,
  • informerar om behandlingen, vad patienten kan förvänta sig framöver
  • ger tips och råd kring livsstil i kombination med att leva med behandlingen och hur man tar den på rätt sätt.
De 50 patienterna och deras anhöriga kan även ringa ett telefonnummer eller chatta vid frågor kring behandlingen och hur man ska ta den på rätt sätt och om man känner tvivel, oro eller osäkerhet kring att man gör rätt.

Både Alex och Anita har regelbunden rapportering till ansvarig vårdgivare kring vad som sagts och gjorts utanför de ordinarie klinikbesöken. Hela stödprogrammet sker i samarbete med ansvarig vårdgivare.

Resultatet av detta arbete innebär att samtliga femtio patienter fullföljer hela behandlingen enligt läkarens ordination.


2. Astrid 13 år

Astrid är tretton år gammal och har en sällsynt sjukdom. För att få hjälp att behandla sjukdomen måste Astrid två gånger i veckan få support genom ICT Health Support med att injicera läkemedlet mot sjukdomen för att hålla den i schack.

Genom att sjuksköterskan Katarina varje vecka kommer till Astrids skola i Jönköping så inverkar detta minimalt på Astrids liv och vardag och hon kan på det sättet fortsätta att leva ett normalt liv med skola, kamrater och träning. Hennes föräldrar behöver heller inte ta ledigt från jobbet för att åka med Astrid till en vårdcentral/mottagning för att få sin injektion.


3. Stojan 57 år

Stojan 57 år har beslutat sig för att sluta röka och behöver råd och coachning för att stå emot frestelsen att börja röka igen. Begäret efter nikotin är stort men genom återkommande, regelbunden kontakt med ICT Health Supports medarbetare Jessica får Stojan råd och stöttning för att motivera och fortsätta behandlingen att bli rökfri.

Resultatet av detta arbete innebär att Stojan fullföljer behandlingen och stärks i sin målsättning att sluta röka.


4. Birgitta 66 år

Birgitta 66 år har diabetes och använder en insulinpump. Då och då får hon problem med tekniken och blir osäker hur man kan åtgärda problemet. Även hennes man Göran är orolig när han ska försöka hjälpa Birgitta med pumpen. Birgittas man kontaktar en hjälplinje via telefon som tillverkaren av pumpen har satt upp som service till sina kunder. ICT Health Support driver och hantera denna supporttjänst åt tillverkaren.

Jessica på ICT Health Support tar emot samtalet, lyssnar på Birgittas man och talar också med Birgitta som berättar att det är stopp i slangen som förser kroppen med insulin. Jessica går igenom med Birgitta steg för steg hur hon ska åtgärda stoppet. Problemet är löst efter tio minuter.

Vill du veta mer om detta kontakta gärna mig patrik.avestrand@icthealthsupport.se idag. Läs även mer om detta på vår webbplats här. 

Ämne: Regulatoriska tjänster, Patientstöd, ICT Health Support, Stöd i hemmet, Mobile Care

Patrik Åvestrand

Skriven av Patrik Åvestrand

VD och Grundare av ICT Health Support AB - numera en del av Oriola-koncernen