ICT Health Supports blogg

Det finns stöd att få för diabetespatienter

Nov 20, 2018 2:00:00 PM / av Patrik Åvestrand

ICT Health Support har fått i uppdrag av ett läkemedelsbolag att säkerställa följsamhet för en läkemedel för diabetes. Vi gör det i form av ett patientstödsprogramVår farmaceut Alex hjälper nu femtio diabetespatienter genom att ha regelbunden kontakt, svara och hantera de frågor som patienterna har i samband med användning av läkemedlet. Sjuksköterskan Anita, också från ICT Health Support har:

  • schemalagda samtal varje vecka med varje patient,
  • informerar om behandlingen och vad patienten kan förvänta sig framöver
  • ger tips och råd kring livsstil i kombination med att leva med behandlingen och hur man tar den på rätt sätt.

Male nurse and senior woman sitting on the couch

De 50 patienterna och deras anhöriga kan också ringa ett telefonnummer eller chatta när de har frågor om behandlingen och hur man ska ta den på rätt sätt. Likaså när de känner tvivel, oro eller osäkerhet kring att de gör rätt. Läs om hur det var för Göran och Birgitta här! Både Alex och Anita har regelbunden rapportering till ansvarig vårdgivare kring vad som sagts och gjorts utanför de ordinarie klinikbesöken. Hela stödprogrammet sker i samarbete med ansvarig vårdgivare. Resultatet av detta arbete innebär att samtliga femtio patienter fullföljer hela behandlingen enligt läkarens ordination.

Läs med på vår webbplats om våra tjänster inom patientstöd.

Ämne: Patientstöd

Patrik Åvestrand

Skriven av Patrik Åvestrand

VD och Grundare av ICT Health Support AB - numera en del av Oriola-koncernen