ICT Health Supports blogg

Patientstöd - en dold tillgång

Nov 14, 2018 10:00:00 AM / av Patrik Åvestrand

ICT Health Support har sedan 2008 hjälpt patienter med läkemedelshantering, medicintekniska hjälpmedel och rådgivning i hemmiljö.

För den svenska sjukvården och det svenska samhället innebär det stora besparing i och med en ökad följsamhet och korrekt användning av läkemedel, vilket i sin tur ger minskade vårdkostnader och ökad möjlighet att snabbare komma tillbaka i sysselsättning.

För patient och anhöriga blir konsekvensen av ICT Health Supports arbete minskad oro, ett minskat lidande och möjlighet till att leva ungefär som vanligt, trots medicineringskraven.

Young woman helping old man to stand up

ICT Health Support, som idag ingår i Oriola-koncernen, erbjuder läkemedelsbolag och hälso- och sjukvården rådgivning, information, stöd och coachning kring läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.

ICT Health Support erbjuder också läkemedelsbolagen hjälp att samla in och sammanställa information och data från olika patientgrupper samt med sin expertis inom området säkerställer följsamhet kring regelverk, kvalitetssäkrande rutiner kring biverkningshantering och läkemedelsinformation.

Läs mer om våra tjänster inom patientstöd.

Under parollen ”Ingen ska känna sig sjukare än man faktiskt är” har ICT Health Supports tjänster fått stort genomslag, och har på ett unikt sätt hjälpt patienter med läkemedelsanvändning genom ett team med farmaceuter, specialister samt mobila sjuksköterskor som koordinerat och samordnat arbetet mellan sjukvård – patient – läkemedelsbolag.

För patienter innebär detta ett stort stöd och för läkemedelsbolag en ökad följsamhet kring användningen av deras produkter och en direkt inblick och återkoppling av viktig information kring olika läkemedel.

Felaktig användning av läkemedel i den svenska sjukvården står ungefär för tio procent av hälso- och sjukvårdsrelaterade skador hos patienterna. Regeringen uppskattar att kostnaden för felaktig användning av läkemedel ligger på upp till 20 miljarder kronor per år.

Ämne: Patientstöd

Patrik Åvestrand

Skriven av Patrik Åvestrand

VD och Grundare av ICT Health Support AB - numera en del av Oriola-koncernen