ICT Health Supports blogg

Our 5 regulatory affairs services - to cover Your entire life cycle of human medicines

Oct 9, 2018 9:34:20 PM / av Patrik Åvestrand postat om Medical Information Service, Regulatoriska tjänster, regulatory services, Oriola, medical review

0 Comments

We tailormake our regulatory affairs services, according to your needs; from individual projects to outsourcing of the entire marketing authorization process. Find out how we can support your business in the Nordic countries:

Läs mer

4 exempel på hur ICT Health Support bidrar till en ökad följsamhet av läkemedel

Aug 21, 2018 12:45:52 PM / av Patrik Åvestrand postat om Regulatoriska tjänster, Patientstöd, ICT Health Support, Stöd i hemmet, Mobile Care

0 Comments

ICT Health Support är ledande i Norden på rådgivning till patienter, anhöriga och läkemedelsbolag
Vi på ICT Health Support med bas i Ljusdal i Hälsingland har framgångsrikt i hela Sverige och Norden, sedan 2008 hjälpt patienter med läkemedelshantering, medicintekniska hjälpmedel och rådgivning i hemmiljö.

Läs mer